0 items
Levering binnen 2 werkdagen

Levering binnen
2 werkdagen

Hoge kwaliteit materialen

Hoge kwaliteit
materialen

Persoonlijk contact

Persoonlijk
contact

Maatwerk mogelijk

Maatwerk
mogelijk

Klanten beoordelen ons met:
5/5 sterren!

Privacy statement

Home » Privacy Statement
1. Uw privacy

 1. De Graveerbroeders neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze webshop, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en waarom wij deze verzamelen.
 3. In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is De Graveerbroeders een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.


2. Een overzicht van verwerkte persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Factuur en verzendgegevens
 6. Gedane bestellingen
 7. Accountgegevens
 8. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 9. Locatiegegevens
 10. Gegevens over uw activiteiten op onze webshop
 11. IP-adres
 12. Internetbrowser en apparaattype


3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Onze webshop en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over webshopbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degraveerbroeders.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.


4. 
Doeleinden gegevensverwerking

De Graveerbroeders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. U desgevraagd informatie toe te sturen.
 3. U onze nieuwsbrief te kunnen toesturen.
 4. Het afhandelen van uw betaling.
 5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 6. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 7. Onze webshop te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren, door middel van uw gedrag op de webshop.


5. Bewaartermijnen

De Graveerbroeders zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn van cookies die worden geplaatst door Google (Third-party) zijn te vinden in het privacy statement van Google.


6. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

 1. De Graveerbroeders verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Graveerbroeders blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om bedrijven als Exigent voor e-mailvoorziening en webshophosting, Google voor webstatistieken en YouTube video’s, MailChimp voor nieuwsbrieven.


7. Het gebruik van cookies

De Graveerbroeders gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze webshop wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Daarnaast plaatsen we marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de webshop en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de webshop naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze webshop optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


8. 
Google Analytics

A. Google

 1. Via onze webshop worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze webshop gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 3. De Graveerbroeders heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via hun voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren

 1. De Graveerbroeders heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.


9. Youtube

A. In artikelen op onze webshop kan gebruik worden gemaakt van embedded YouTube video’s die door Google worden gehost en op de site van De Graveerbroeders worden ontsloten. Bij het plaatsen van een embedcode hebben we ‘Privacymodus inschakelen’ aangevinkt. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat tot het moment dat u de video gaat bekijken. Als u bij een YouTube video op afspelen klikt zal YouTube cookies opslaan.

B. Deze cookies zijn bedoeld om de kwaliteit van de YouTube video af te stemmen op de snelheid van uw internetverbinding, voor het bijhouden van het aantal bekeken video’s en om te zorgen dat uw gebruikservaring zo prettig mogelijk is door bijvoorbeeld andere relevante filmpjes te kunnen laten zien. Wij hebben geen invloed op deze third-party cookies. Wat YouTube met de cookies en persoonsgegevens doet kunt u vinden in het privacy statement van Google.


10. Mailchimp

A. Voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken, maakt De Graveerbroeders gebruik van MailChimp. Bij aanmelding voor de nieuwsbrieven vragen wij u expliciet toestemming. De adressenlijst die we hebben verzameld implementeren we in MailChimp, waardoor gedurende de inschrijving daar ook uw naam en e-mailadres bekend zullen zijn. Uw persoonsgegevens worden in dat geval dus gedeeld met MailChimp.

B. MailChimp laat zien of een e-mail wordt geopend en of links in de e-mail worden aangeklikt. De e-mailnieuwsbrief biedt ook een afmeldmogelijkheid; onderaan elk bericht staat de optie ‘Ik wil geen mail meer ontvangen’ of ‘Afmelden nieuwsbrief’. Lukt het niet om op deze manier af te melden, dan kun u een berichtje sturen naar info@degraveerbroeders.nl. Lees het privacybeleid van MailChimp voor meer informatie. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

C. De Graveerbroeders heeft met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten.


11. Mollie

Voor het betalen in onze webshop maken wij gebruik van de betalingsprovider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@degraveerbroeders.nl te sturen. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Graveerbroeders zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

B. Wanneer u uw gegevens wilt doorgeven aan een andere partij, kan De Graveerbroeders dit gemakkelijk voor u realiseren. Doorloop dan de hierboven beschreven stappen.

U kunt ons ook bereiken via: www.degraveerbroeders.nl | Transportweg 11 | 9645 KZ Veendam


13. Beveiliging

A. De Graveerbroeders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@degraveerbroeders.nl.

B. Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacy statement

De Graveerbroeders behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wij gaan aan de slag

Levering binnen 2 werkdagen

Wij gaan aan de slag

Hoge kwaliteit materialen

Wij gaan aan de slag

Persoonlijk contact

Wij gaan aan de slag

Maatwerk mogelijk

0
  0
  Winkelwagen
  De winkelwagen is leegGa terug naar de webshop